Algemene voorwaarden | TVCC

Algemene voorwaarden

Door het gebruik maken van TVCC.be*:

1. Aanvaardt de bezoeker de gebruiksvoorwaarden en aanvaardt hij uitdrukkelijk af te zien van elke aanspraak tegenover The Last Cut bvba, behalve in geval van opzettelijke fouten van The Last Cut bvba.


2. Aanvaardt de bezoeker ermee in te stemmen dat mogelijk onwettige of verdachte handelingen worden meegedeeld aan de bevoegde diensten.

*Domeinnaam: tvcc.be, tv-cc.be, tvcc.eu, cc-tv.be

1. Uitgever

Uitgever van *TVCC.be is The Last Cut bvba,

Alverbergstraat 69/6 
3500 Hasselt
BE 0882575185
e-mail: erik.klerckx@tvcc.be

2. Doel van TVCC.be:

TVCC.be biedt de bezoeker een zeer volledig aanbod aan video- en tekstmateriaal aan over de automobiel- en motorsportsector.

3. Waarschuwing

TVCC kan niet voor de onjuistheid van zijn aanbod aan video- en tekstmateriaal worden verantwoordelijk gesteld. Elke gebruiker van deze site moet aan video- en tekstmateriaal bekijken als informatief.

4. Copyright

Geen enkele video, tekst, foto, tekeningen, grafieken of welk ander onderdeel ook uit TVCC.be mag worden verspreid of op welke manier ook overgenomen, tenzij TVCC hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

5. Privacy

5.1. Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers van TVCC.be kunnen zich via de site registreren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door The Last Cut bvba opgenomen in haar klantenbestand.
 

5.2. Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

Tenzij de gebruiker zich hiertegen verzet, kunnen zijn gegevens gebruikt worden om hem op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van the Last Cut bvba (redactionele initiatieven, acties, en andere). Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden op het registratieformulier; U kan op elk ogenblik uw registratiegegevens en dus ook dit verzetsrecht wijzigen (contacterik.klerckx@tvcc.be).
 

5.3. Doorgeven van gegevens aan derden

Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, e-mailadres, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoon of gsm nr. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden op het registratieformulier; U kan op elk ogenblik uw registratiegegevens en dus ook dit verzetsrecht wijzigen (contacterik.klerckx@tvcc.be). Volgende gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden: naam, voornaam, adres privé, adres werk, telefoon, GSM, andere informatie verkregen via de registratie indien het daarvoor bestemde vakje werd aangekruist.
 

5.4. Cookies

Bij internetbezoek plaatst TVCC cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar de site van TVCC.be surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt; bedoeling is dan, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.
 

5.5. Opmerking

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:erik.klerckx@tvcc.be.

Tweets